Услуги

Byadmin

Директният мейл маркетинг е базирана технология на електронната поща и е изключително ефикасно средство за достигане до целевите групи.

 • Изграждане и управление на база от данни;
 • Над 1 000 000 мейл адреси ;
 • B2B таргетиране на база от данни в посочен от клиента сектор на бизнеса;
 • Изпрашане на електронни съобщения от името и за сметка на клиента;
 • Копирайт – създаване и управление на рекламни и маркетингови кампании;
 • Популяризиране на уеб сайтове;

 Предимства на маркетинговия похват:

 • Достигане на посланието до таргетирана аудитория;
 • Атрактивност на рекламното послание; 
 • Подсилване на ефекта на рекламното послание не само чрез визия, но и чрез обяснителен текст.
 • Възможност за обратна връзка- поставяне на “връзки” (препратки) в e-mail-а; 
 • Отчитане броя на реално проявилите интерес към кампанията потребители;
 • Достигане до уникален потребител;
 • Ефикасна поддържаща реклама.